Kancelář

Prague Attorneys je tým úzce spolupracujících advokátů, odborníků a tlumočníků. Tímto unikátním spojením jsme schopni poskytovat široké právní služby ve všech odvětvích práva, zvláště v oblastech práva občanského, trestního, práva obchodních korporací, správního, cizineckého, mezinárodního soukromého a evropského práva, a to v jazycích anglickém, německém, francouzském, italském a obzvláště vietnamském.

Členové našeho týmu jsou schopni poskytovat právní služby v nejvyšší kvalitě díky zkušenostem, které nasbírali během praxe v předních pražských advokátních kancelářích.

Advokáti osobně vedou jednání v češtině, angličtině, italštině, němčině, vietnamštině či francouzštině, přičemž denně v kanceláři působí asistenti, kteří hovoří několika jazyky včetně vietnamštiny. Pro poskytnutí komplexního servisu spolupracujeme rovněž s externími specialisty v oblastech účetnictví, daní, oceňování a bezpečnosti, notáři a exekutory.

Jsme hrdí na multikulturní složení naší kanceláře, které nám umožňuje lépe vnímat potřeby ostatních, citlivě a relevantně reagovat a prosazovat zájmy druhých. Tyto schopnosti plně realizujeme při výkonu advokacie, při čemž jsme připraveni s nejvyšším nasazením postavit se za práva našich klientů.

Poskytováním služeb pro bono se snažíme přispívat k pozitivnímu rozvoji občanské společnosti a klademe důraz na pomoc těm, kteří by si jinak právní služby nemohli dovolit.

Prague Attorneys